izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

ЗАПОВЕД № РД-422 -- забрана на продажбата и консумацията на спиртни напитки в заведенията и други обществени места, от 00.00 часа до 20.00 часа на 29 октомври 2023 година

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-422
гр. Годеч, 19.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с цел осигуряване на спокойна обстановка и недопускане извършването на закононарушения и престъпления по време на провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата и консумацията на спиртни напитки в заведенията за обществено хранене, питейните заведения и други обществени места на територията на община Годеч от 00.00 часа до 20.00 часа на 29 октомври 2023 година.
2. В деня на изборите – 29 октомври 2023 г. да не се провеждат масови прояви, при които могат да се осъществят предпоставки за нарушаване на обществения ред.
3. Забраната не се прилага при радостни тържества и тъжни събития, за които има предварително уведомление до общината.
      Настоящата заповед да се сведе до знанието на гражданите и управителите на търговските обекти.
     Заповедта да се оповести чрез сайта на Община Годеч - www.godech.bg и да се постави на информационното таблото пред общината.
Копие от настоящата заповед да се връчи на: г-н Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор“, кметските наместници, г-жа Габриела Владимирова – специалист „Търговия и Туризъм” и на Началника на Районно управление на МВР - Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
(съгласно Решение № 83/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч)

========================================