izbori 2016Mestni izbori Gode`- 2023 Избори в Годеч - 2023

График за получаване на изборните книжа и материали на 28 октомври 2023 година

О Б Щ И Н А    Г О Д Е Ч 

Г Р А Ф И К
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ на 28 октомври 2023 год.

ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ №                              ЧАС                 ЧАС
№ 230900006 с. Гинци                                  13.00 ч.
№ 230900007 с. Бракьовци                           13.20 ч.
№ 230900009 с. Шума                                   13.40 ч.
№ 230900010 с. Голеш                                    14.00 ч.
№ 230900008 с. Комщица                             14.20 ч.
№ 230900011 с. Туден                                      14.40 ч.
№ 230900001 Синдикален дом – ІI етаж                               15.00 ч.
№ 230900002 Читалище                                                         15.20 ч.
№ 230900003 СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” база I              15.40 ч.
№ 230900004 СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” база II            16.00 ч.
№ 230900005 Синдикален дом – І етаж                                16.20 ч.

ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ЗА ВСЯКА СЕКЦИОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ СЕ ПРЕДАВАТ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИК В ПРИСЪСТВИЕТО НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ НА СИК!

Вижте ГРАФИКА тук:

=========================================================