Проект и главна цел:

Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч
Вижте ТУК:
==========================================================

Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Годеч
Вижте ТУК:
==========================================================