ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 07.05.2021 година - 29042021

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 07.05.2021 година ще се проведе редовно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62 / 28.04.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Преразглеждане на Решение № 42 по Протокол № 3 от 14.04.2021 г. на Общински съвет – Годеч, върнато за ново обсъждане.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

 Неприсъственото заседание на постоянната комисия ще се проведе на 05.05.2021 г.

Питания, предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на гражданите, могат да бъдат отправени на електронната поща на Общински съвет – Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      
      Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

29.04.2021 г.
=======================================