ПОКАНА за свикване на извънредно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч на 16.06.2021 година


ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 16.06.2021 година ще се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 85 / 11.06.2021 г. (08-00-846/ 11.06.2021 г.) от Станислава Балабанова – За кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Възлагане изпълнение на дейностите по проект „ Патронажна грижа + в Община Годеч”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 86 / 14.06.2021 г. (08-00-849/ 14.06.2021 г.) от Станислава Балабанова – За кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 87 / 15.06.2021 г. от Мария Владимирова –  Председател на Общински съвет – Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Мария Владимирова-Председател ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

      Неприсъственото извънредно заседание на постоянната комисия ще се проведе на 16.06.2021 г.

       Питания, предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на гражданите, могат да бъдат отправени на електронната поща на Общински съвет – Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     
                                                                                 Мария Владимирова /п/
                                                                                  Председател на ОбС – Годеч
15.06.2021 г.
===============================================