ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 04.11.2021 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 04.11.2021 година ще се проведе извънредно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 145 / 02.11.2021 г. (08-00-1492/ 02.11.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Възстановяване организацията на дви жението на кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Никола Петков“ – гр.Годеч
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

          Неприсъственото извънредно заседание на постоянната комисия ще се проведе на 04.11.2021 г.
Питания, предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на гражданите, могат да бъдат отправени на електронната поща на Общински съвет – Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     
      Коци Костадинов:
Зам.-председател на ОбС – Годеч
02.11.2021 г.

===================================================