Петък, 29 Ноември  2019

 


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

1. Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост” от 7 члена /председател, зам.председател и членове / в състав:
Председател: Богомил Методиев Богомилов
Зам. председател: Коци Младенов Костадинов
Членове: 1. Снежана Георгиева Александрова - Борисова
                2. Евелина Руменова Лозанова
                3. Никол Николаева Христова
                4. Емил Николов Миланов
                5. Радослав Димитров Димитров

2. Постоянна комисия по „Устройство на територията, ”ВиК” , благоустрояване, транспорт, туризъм, обществен ред, земеделие и екология” от 3 члена в следния състав:
Председател: Коци Младенов Костадинов
Членове: 1. Богомил Методиев Богомилов
                2. Евелина Руменова Лозанова

3. Постоянна комисия по „Евроинтеграция, местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба” от 5 члена в състав:
Председател: Евелина Руменова Лозанова
Членове: 1. Снежана Георгиева Александрова - Борисова
                 2. Емил Николов Миланов
                 3. Денислав Петров Давидков
                 4. Мария Лукова Владимирова

4. Постоянна комисия по „Здравеопазване, социална политика, образование и култура” от 3 члена в състав:
Председател: Снежана Георгиева Александрова - Борисова
Членове:1. Никол Николаева Христова
               2. Тодор Димитров Тодоров

5. Постоянна комисия по „Младежта и спорта“ от 3 члена в състав:
Председател: Емил Николов Миланов
Членове:1. Коци Младенов Костадинов
                2. Румяна Георгиева Борисова

6. Постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, от 3 члена в състав:
Председател: Никол Николаева Христова
Членове:1. Богомил Методиев Богомилов
               2. Мария Лукова Владимирова

Председател на ОбС:
          /Мария Владимирова/