Н А Р Е Д Б А №1 от 14.02.2008 год. с изменения и допълнения - 01.2019г.

С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община Годеч и е приета на основание чл.1, ал.2 от закона за местните данъци и такси.

Последни изменения и допълнения:  с Решение №1 по Протокол №1 от 31.01.2019 г. на ОбС (В чл.7, ал1; чл.8, ал.4; чл.9; чл.10, ал.2; чл.19; чл.20;чл.30; чл.34; чл.37, ал.2; чл.41; чл.45; чл.47;чл.52 )

Вижте ТУК: