Параграф единствен: Настоящата Наредба отменя Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните партьорства на Община Годеч.

Вижте ТУК:

=================================================