Производството е по реда на чл.185 и сл. от АПК, против Наредба №4, приета от Общински съвет Годеч с решение №59 по протокол №6  от 22.05.2008 година.

Вижте Решението ТУК:

====================