ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

    Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г, която съдържа:
         Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
         Описание на имотите, ...

Вижте ТУК:

=======================================