ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г, която съдържа:

Вижте ТУК:

==================================