ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Реализирани програми

Програма за управление и разпореждане с имоти ОС за 2017

Настоящата ПРОГРАМА е приета с Решение №2 от 31.01.2017г на Общински съвет.
ПРОГРАМА е актуализирана с Решение №31 от 30.03.2017г на Общински съвет.

Прочети ТУК:

================================================================================

Годеч, април 2009 година


Програмата е приета от Общински съвет – Годеч
с решение №90 от Протокол №7/17.09.2009 год.
с период на действие 2009 -2013 год.