Програма за управление и разпореждане с имоти ОС за 2017

Настоящата ПРОГРАМА е приета с Решение №2 от 31.01.2017г на Общински съвет.
ПРОГРАМА е актуализирана с Решение №31 от 30.03.2017г на Общински съвет.

Прочети ТУК:

================================================================================