Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, през 2018г.

.... ...

Вижте ТУК:

================================================