Решения на Общински съвет №1 до №10 - 2023

Препис-извлечение от Протокол № 1/31.01.2023 г. от заседание на ОбС

Приложение №1 към Решение №3
Приложение №3 към Решение №5
Приложение №1 към Решение №6
Приложение №1 към Решение №7
Приложение №2  към Решение №7

================================================