Решения на Общински съвет №32 до №50

Препис-извлечение от Протокол № 5/12.04.2023 г. от заседание на ОбС

Приложение №1 към Решение №38
Приложение №2 към Решение №38
Приложение №4 към Решение №38
Приложение №6 към Решение №38
Приложение №1 към Решение №48

===============================================