Решения на Общински съвет №65 до №69 - 2023 година