Решения на Общински съвет №71 до №84 - 2023 година