ОБУЧЕНИЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ И КОНТРОЛЬОРИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ '2021 -- 11082021

     На 26 август 2021 г.(четвъртък) от 10.00 часа и от 13.00 часа в голямата зала на Община Годеч, ще се проведе обучение за преброители и контрольори.
    Финален списък на одобрените преброители и контрольори е обявен на сайта на Община Годеч, секция "Преброяване 2021"
     Преброяването на населението и жилищния фонд ще се осъществи в периода от 18 септември до 3 октомври 2021 г.

ВАЛЯ МАНОВА
Секретар на Община Годеч
Председател на Общинската комисия по Преброяване 2021
=================================================================