Обществена поръчка НЧ-002 от 06.04.2016

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

публична покана с ID 9052143                                                       публикувано на: 06 Април 2016

Статус  -  Възложена                                                     последна редакция на:  27 Април 2016

ПРЕДМЕТ: “Извършване на доставка и монтаж на театрални столове и сценична декорация на обект: театрална зала на Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

Краен срок за подаване на оферта:  16:00 часа на 15.04.2016 г.

Възложител на обществената поръчка e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

1. Покана в АОП - 9052143                   -   06 Април 2016 14:20

2. Документация за участие                  -   06 Април 2016 14:20

3. Образци на документи                      -   06 Април 2016 14:20

4. Договор - проект                               -   06 Април 2016 14:20

5. Протокол от дейността на комисията     -   19 Април 2016 15:43

6. Оферта за участие   -   27 Април 2016 13:08

7. Договор за доставка    -   27 Април 2016 13:08

.