Публично състезание - 042-16 от 23.11.2016г.

Публично състезание -  ИД  759276                              публикувано на: 23.11.2016 г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:  11 Януари 2018

ПРЕДМЕТ:
„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2017 г.”

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 14.12.2016 г.

1. Обявление  АОП-759276                            -   23 Ноември 2016
2. Решение  АОП-759275                                -   23 Ноември 2016
3. Документация за участие                           -   23 Ноември 2016
4. Договор - проект                                         -   23 Ноември 2016
5. Образци за изтегляне                                 -   23 Ноември 2016
6. Отваряне на ценови оферти                    -      16 Декември 2016
7. Протокол 1 от дейността на комисията         -      23 Декември 2016
8. Протокол 2 от дейността на комисията         -      23 Декември 2016
9. Протокол 3 от дейността на комисията         -      23 Декември 2016
10. Решение за избор на изпълнител                -      23 Декември 2016
11. Договор от 01.02.2017  -  13 Февруари 2017
12. Приключена поръчка   -   11 Януари 2018
.