Процедура - 043-16 от 07.12.2016г.

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП
Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

публикувано на: 07 Декември 2016.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на:  Март 2018

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към община Годеч””

Kраен срок за подаване на оферта: 17:00 часа на 14.12.2016г.

1. Обява АОП                                                -      07 Декември 2016

2. Документация за участие                          -      07 Декември 2016

3. Договор - проект - о.п. №1-5                    -      07 Декември 2016

4. Договор - проект - о.п.  №6-10                 -      07 Декември 2016

5. Образци за изтегляне                                -      07 Декември 2016

6. Протокол от дейността на комисията         -      27 Декември 2016

7. ценово предложение              -      17 Януари 2017

8. техническо предложение       -      17 Януари 2017

9. Договор об.п. 1 до 5                -      17 Януари 2017

10. Договор об.п. 6 до 10            -      17 Януари 2017

11. Анекс Договор о.п. 6 до10     -     01 Март 2018

.