Процедура - 057-18 от 06.03.2018

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Oбява за събиране на оферти
                           публикувано на: 06.03.2018г.

Статус  -  Възложена                                                              последна редакция на: 16 Април 2018 

ПРЕДМЕТ: " Подобряване на материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч, чрез ремонт на покрива на топлата връзка между сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” и сградата на физкултурен салон, финансирано по Национална програма за оптимизация на училищната мрежа ”

Срок за подаване на оферти: 21.03.2018г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:          22.03.2018г., 11:00 часа

Обява – АОП                     -  06 Март 2018
Образци за изтегляне       -  06 Март 2018
Документация за участие  -  06 Март 2018
Договор - проект               -  06 Март 2018
Отговор на въпроси       -  09 Март 2018
Отговор на въпроси - 2  -   13 Март 2018
Отговор на въпроси - 3  -   16 Март 2018
Протокол на комисията  -   23 Март 2018
Договор с приложение  -   16 Април 2018
.