Процедура - 073-19

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП                      публикувано на: 08.02.2019г..

 

Проект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175“ - етап IV

(„Tротоарна мрежа в град Годеч, успоредна на път III-813 и път III-8132 (от о.т. 164 до о.т 175).

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 15.02.2019 г.

1. Покана за пазарни консултации   -  2019-02-08
2. Технически спецификации            -  2019-02-08
3. Образци за изтегляне                    - 2019-02-08
4. Оферта Парсек груп   -   2019-02-25
5. Оферта Престиж бизнес-93   -  2019-02-25
6. Оферта Tес К. Груп   -    2019-02-25
7. Решение за определяне на стойността  - 2019-02-25