Процедура - 074-19

Oбществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                                                       публикувано на: 26.02.2019г.

Статус  -  Възложена                                                                                   последна редакция на: 11.04.2019г

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 06.03.2019 г.

Обява                                 -  2019-02-26
Образци за изтегляне        -  2019-02-26
Документация за участие  -  2019-02-26
Проект за Договор              - 2019-02-26
Удължаване срок за получаване на оферти  -  2019-03-06
Протокол на комисия  -  2019-03-18
Договор 23-25032019    -  2019-04-09
Приложения об. позиция 1   -  2019-04-09
Приложения об. позиция 2   -  2019-04-09
Приложения об. позиция 3   - 2019-04-09