ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 01.10.2019г.. 

Статус  -  Активна                                                                                              последна редакция на: 01.10.2019г

ПРЕДМЕТ:
„ Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.10.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.10.2019 г.

Решение                              -  2019-10-01
Обявление                           -  2019-10-01
Образци за изтегляне         -  2019-10-01
Документация за участие   -  2019-10-01
Технически спецификации  -  2019-10-01
Проект за Договор              -  2019-10-01
МЕТОДИКА                          -  2019-10-01
еЕЕДОП                              -  2019-10-01