Процедура - 083-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 01.10.2019г.. 

Статус  -  Изпълнена                                                                                              последна редакция на: 2021-01-08

ПРЕДМЕТ:
„ Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.10.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.10.2019 г.

Решение                              -  2019-10-01
Обявление                           -  2019-10-01
Образци за изтегляне         -  2019-10-01
Документация за участие   -  2019-10-01
Технически спецификации  -  2019-10-01
Проект за Договор              -  2019-10-01
МЕТОДИКА                          -  2019-10-01
еЕЕДОП                              -  2019-10-01

Обява за отваряне на ценови оферти   -   2019-10-29

Протокол-1 на комисия          -  2019-11-08
Протокол-2 на комисия          -  2019-11-08
Протокол-3 на комисия          -  2019-11-08
Решение за класиране          - 2019-11-08

 Обявление за възлагане    -  2020-01-10
Договор за изпълнение       -  2020-01-10
Техническо предложение    -  2020-01-10
Ценово предложение          -  2020-01-10

Обявление за приключване на договор   -  2021-01-08