ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                   публикувано на: 24.03.2020 г.

Статус  -  Активна                                                                                              последна редакция на: 2020-03-24

ПРЕДМЕТ:   „Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2021 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 16.04.2020 г.

Решение                                   -  2020-03-24
Обявление                                -  2020-03-24
Образци за изтегляне             -  2020-03-24
Документация за участие      -  2020-03-24
Технически спецификации   -  2020-03-24
Проект за Договор                  -  2020-03-24
МЕТОДИКА                              -  2020-03-24
espd-request                           -  2020-03-24