договаряне без обявление с ID 630514                                                            публикувано на: 27.10.2014

Корекция с ID 630505                                                                                    публикувано на: 29.10.2014

Статус  -  Прекратена                                                                                  последна редакция на: 28.01.2015

ПРЕДМЕТ:
Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите.

Краен срок за подаване на оферта:  16.00 часа на 10.11.2014г

1. Решение в АОП                               - публикувано на: 27.10.2014

 2. Отказ за публикуване в АОП                               - публикувано на: 29.10.2014

 3. Потвърждение вписване в АОП                          - публикувано на: 29.10.2014

4. Протокол комисия                          - публикувано на: 09.12.2014

5. Доклад комисия                              - публикувано на: 09.12.2014

6. Решение - изпълнител                    - публикувано на: 09.12.2014

7. Решение - прекратяване                      - публикувано на: 28.01.2015