Публична покана 009-15 от 09.03.2015

публична покана с ID 9039528                                                публикувано на: 09.03.2015

статус  - Възложена                                                             последна редакция на: 12.05.2015

ПРЕДМЕТ: 
“Доставка на специализирани съдове за битови отпадъци – контейнери тип „Бобър“-1100л. и ходови колела за контейнери тип ”Бобър”, кофи за битови отпадъци тип “Мева“ - 110л. и паркови кошчета за нуждите на Община Годеч”

 

Краен срок за подаване на оферта:  16:30 часа на 19.03.2015

1. Покана в АОП                                        -   публикувано на: 09.03.2015

2. Документация за участие              -   публикувано на: 09.03.2015

3. Договор – проект                                -   публикувано на: 09.03.2015  

4. Образци на документи                            -   публикувано на: 09.03.2015

5. Протокол от комисията                                       - публикувано на: 31.03.2015        

6. Договор поз. 1                                     -   публикувано на: 27.04.2015

7. Договор поз. 2                                     -   публикувано на: 27.04.2015

8. Договор поз. 3                                     -   публикувано на: 27.04.2015

9. Декларация за конфиденциалност        -   публкувано на: 27.04.2015

10. Авансово плащане 05.2015         -   публкувано на: 12.05.2015

.