Обществена поръчка 014-15 от 24.04.2015

 

открита процедура с ID 662947                                                                             публикувано на: 24.04.2015

Статус  -  Прекратена 
                                                                              последна редакция на: 20.02.2017 

 

ПРЕДМЕТ: 
"
Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно  и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” - доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения."

Краен срок за подаване на оферта:  16.00 часа на 04.06.2015г.

1. Обявление в АОП-662947         -  публикувано на: 24.04.2015

2. Решение АОП-662946                -  публикувано на: 24.04.2015

3. Документация за участие        -   публикувано на: 24.04.2015

4. Образци на документи              -   публикувано на: 24.04.2015

5. Проект на Договор                    -   публикувано на: 24.04.2015

6. Технически спецификации     -   публикувано на: 24.04.2015

7. Отговори на въпроси       -  публикувано на: 04.05.2015

8. Отговори на въпроси 2     -  публикувано на: 21.05.2015

9. Отговори на въпроси 3      -  публикувано на: 22.05.2015

10. Отговори на въпроси 4    -  публикувано на: 22.05.2015

11.  Съобщение до участниците                   -  публикувано на: 12.06.2015

12. Протокол от дейността на комисията       -  публикувано на: 12.06.2015

13. Решение за прекратяване   -   20 Февруари 2017