Процедура - 066-18 - публикуване

Към цялата документация

Открита процедура                                   

ПРЕДМЕТ:

„ Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II – етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9 ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 24.08.2018 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 27.08.2018 г.

Решение - ID 857946       
Обявление - ID 857954    
Работен проект                
Образци за изтегляне      
Документация за участие 
Технически спецификации  
Проект за Договор 1         
Проект за Договор 2         
МЕТОДИКА                        
еЕЕДОП