Процедура - 069-18 - публикуване

Към цялата документация

 

ПОКАНА за допълване на оферта и сключване на договор в резултат на рамково споразумение на основание чл.82, ал.2 от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„ Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 12.10.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 15.10.2018 г.

Покана                -  2018-09-28
Образци              -  2018-09-28
Приложение 1     -  2018-09-28
Приложение 2     -  2018-09-28
еЕЕДОП              -   2018-09-28