Процедура - 070-18 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2019 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 22.11.2018 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 23.11.2018 г.

Решение  
Обявление  
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор 1
МЕТОДИКА   
еЕЕДОП