Процедура - 073-19 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП                      публикувано на: 08.02.2019г..

 

Проект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175“ - етап IV

(„Tротоарна мрежа в град Годеч, успоредна на път III-813 и път III-8132 (от о.т. 164 до о.т 175).

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 15.02.2019 г.

1. Покана за пазарни консултации  
2. Технически спецификации           
3. Образци за изтегляне