Процедура - 103-20 - публикуване

Към цялата документация


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

ПРЕДМЕТ:  „Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите “

Kраен срок за подаване на оферти: 11:00 часа на 23.06.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 23.06.2020 г.

Решение   
Покана     
Образци за изтегляне 
Технически спецификации 
Проект за Договор