ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

 

 

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

otgovori

Допълнителна информация по обществената поръчка. Проекти по обособените позиции.

 

Проекти - НУ Хр.Ботев

Проекти - ОДЗ Ю.Гагарин

Уточнение към ОП