ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

чертеж ГРТ

чертеж ГРТ - архивиран

отговори на поставени въпроси

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

публикувано на : 03.02.2014 г.

 

Изтеглянето на "ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне" ; "технически проект" и "Документи за участие" е спряно към 04.03.2014г., поради обжалване на Решението за откриване на Процедурата и наложена временна мярка - Спиране на Процедурата.

 

 Документи за участие

 технически проект

 ПРИЛОЖЕНИЯ - документи за изтегляне

 Обявление в АОП

решение форма АОП

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.