ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

Отговори на възникнали въпроси по документацията за участие в откритата процедура.

otgovori

Допълнителна информация по обществената поръчка. Проекти по обособените позиции.

 

Проекти - НУ Хр.Ботев

Проекти - ОДЗ Ю.Гагарин

Уточнение към ОП

публикувано на : 16.01.2014 г.

Краен срок за изтегляне на "ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ" - 17.00 часа на 06.02.2014г

Обявление в АОП

Документи за участие

решение форма АОП

Указания за участие