ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на Сдруженията на собствениците в СГРАДИ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ