Публичен регистър на декларации по чл.35 от ЗПКОНПИ

ОБЩИНА ГОДЕЧ

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл.35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество на Община Годеч

№ по ред

Входящ № дата

Вид на декларацията по чл.35 от ЗПКОНПИ

Име, презиме фамилия

Длъжност

Декларация /файл/

1

01 - 15.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Камелия Симеонова
Русимова

Старши специалист „Човешки ресурси“

Виж ТУК:

2

02 - 15.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Красимир Владимиров Методиев

Главен специалист „Кадастър, регулация и геодезия“

Виж ТУК:

3

03 - 17.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Теодора Василева Василева

Старши счетоводител

Виж ТУК:

4

04 - 17.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Диана Витанова Георгиева

Старши специалист ГРАО

Виж ТУК:

5

05 - 17.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Костадинка Богданова Ставрева

Старши счетоводител

Виж ТУК:

6

06 - 21.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Катя Илиева Трайкова

Главен специалист „Проекти“

Виж ТУК:

7

07 - 25.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Ангелина Светославова Костадинова

Главен специалист   „Районен техник“

Виж ТУК:

8

08 - 25.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Василена Николаева Божилова

Директор на Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности“

Виж ТУК:

9

09 - 28.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Лили Асенова Павлова

Специалист „Търговия и туризъм“

Виж ТУК:

10

10 - 29.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Антоанета Георгиева Борисова

Главен счетоводител

Виж ТУК:

11

11 - 30.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Цветомира Николаева Сергиева

Финансов контрольор

Виж ТУК:

12

12 - 30.05.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Анна Станоева Траянова

Старши счетоводител

Виж ТУК:

13

13 – 04.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Георги Ангелов Стефанов

Старши експерт

Виж ТУК:

14

14 – 04.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Нели Петрова Ангелова

Старши специалист

Виж ТУК:

15

15 – 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Венета Георгиева Ерменкова

Счетоводител

Виж ТУК:

16

16 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Илиана Викторова Григорова

Старши експерт Проекти

Виж ТУК:

17

17 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Мариана Гергинова Кирилова

Администратор

Виж ТУК:

18

18 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Анета Дойчева Георгиева

Старши специалист „Касиер“

Виж ТУК:

19

19 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Златка Цветанова Негулова

Старши експерт

Виж ТУК:

20

20 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Кирил Петров Иванов

Старши специалист ГЗ ОМП

Виж ТУК:

21

21 - 05.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Валя Цветанова Манова

Секретар

Виж ТУК:

22

22 - 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Петя Андреева Любомирова

Управител спортни дейности

Виж ТУК:

23

23 - 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Димитър Николов Иванов

Кметски наместник

Виж ТУК:

24

24 - 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Надя Асенова Тодорова

Директор на дирекция „Социални дейности, образование, култура, местни данъци и такси“

Виж ТУК:

25

25 - 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Ани Йорданова Аспарухова

Старши експерт Просвета, култура и вероизповедание

Виж ТУК:

26

26 – 06.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Цветана Венчова Стоянова

Специалист „Звено чистота“

Виж ТУК:

27

27 – 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Емилия Радкова Николова

Старши експерт „Екология“

Виж ТУК:

28

28- 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Ангел Радков Ангелов

Директор „ТУЕП“

Виж ТУК:

29

29 – 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Костадин Славчов  Иванов

Главен специалист НС дирекция „ТУЕП“

Виж ТУК:

30

30 - 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Мария Пламенова Стефанова

Старши експерт „Общинска собственост“

Виж ТУК:

31

31 - 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Драгомир АспаруховГеоргиев

Специалист ОМП

Виж ТУК:

32

32 - 07.06..2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Милка Игнатова  Асенова

Кметски наместник

Виж ТУК:

33

33 - 07.06..2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Иван Соколов Господинов

Кметски наместник

Виж ТУК:

34

34 - 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Вяра Валентинова Илиева-Борисова

Кметски наместник

Виж ТУК:

35

35 - 07.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Василка Асенова Василева

Кметски наместник

Виж ТУК:

36

36 - 08.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Зорка Александрова Станоева

Директор ДГ „Юрий Гагарин“

Виж ТУК:

37

37 - 08.06.2018

Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ

Лъчезар Ангелов Панайотов

Главен счетоводител

Виж ТУК:

38  38 -13.07.2018  Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ  Златка Цветанова  Негулова  Старши експерт Виж ТУК:
39 39 - 13.07.2018 Декларация за имущество и интереси – чл.35, ал.1, т.4 Валя  Цветанова Манова Секретар Виж ТУК:
40 40 - 18.09.2018  Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ Николета Цветанова Иванова  Старши счетоводител  Виж ТУК:
41 41 - 18.09.2018 Декларация за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ Цветелина Димитрова Георгиева Счетоводител Виж ТУК:
 42  42 - 14.01.2019  Декларация по чл.35, ал.1, т.2 -за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ  Василена Николаева Божилова  Директор на Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности“  Виж ТУК:
 43  43 - 28.02.2019  Декларация по чл.35, ал.1, т.2 -за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ Милена     Емилова Димитрова  Специалист Търговия и туризъм  Виж ТУК:
 44  45 – 28.03.2019  Декларация по чл.35, ал.1, т.2 -за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ  Кирил Петров Иванов  Старши специалист ГЗ ОМП  Виж ТУК:
 45 61 – 13.05.2019  Декларация по чл.35, ал.1, т.2 -за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ  Анелия Арахангелова Илкова-Асенова  Ст. Експерт общикнска собственост  Виж ТУК:
 46  81 – 19.11.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 -за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ   Костадин Славчов Иванов  Гл. специалист НС; дирекция ТУЕП Виж ТУК:
47 82 – 19.11.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Станислава Борисова Балабанова Зам Кмет - Община Годеч Виж ТУК:
48 83 – 19.11.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Надя Велкова Сотирова Зам Кмет - Община Годеч Виж ТУК:
49 84 – 19.11.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Йорданка Димитрова Андреева Км. Наместник - с. Шума Виж ТУК:
50 85 – 19.11.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Георги Евтимов Тодоров Км. Наместник - с. Гинци Виж ТУК:
51 86 20.11.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 -за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ Йорданка Димитрова Андреева Км. Наместник - с. Шума Виж ТУК:
52 87 20.11.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 -за имущество и интереси – част II - ИНТЕРЕСИ Георги Евтимов Тодоров Км. Наместник - с. Гинци Виж ТУК:
 53  8802.12.2019  Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ  Вяра Валентинова Илиева-Борисова  Км. Наместник - с. Голеш Виж ТУК:
54 89 – 20.12.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Таня Велкова Тагарова Км. Наместник - с. Голеш Виж ТУК:
55 90 – 20.12.2019 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Таня Велкова Тагарова Км. Наместник - с. Голеш Виж ТУК:
56 01 – 04.02.2020 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Василена Николаева Божилова Директор на Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности“ Виж ТУК:
57 38 – 12.10.2020 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Силвия Любенова Виденова Финансов контрольор Виж ТУК:
58 37 – 03.06.2020 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Крум Милушев Крумов Строителен контрол Вижте ТУК:
59 32 – 13.05.2021 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Мария Пламенова Стефанова Старши счетоводител Вижте ТУК:
60 40 – 03.08.2021 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Силвия Любенова Виденова Финансов контрольор Вижте ТУК:
61 41 – 16.08.2021 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Вяра Валентинова Илиева-Борисова Малдши експерт  Вижте ТУК
62 42 – 18.08.2021 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Иванела Георгиева Николова Финансов контрольор  Вижте ТУК
 63 43 – 21.09.2021 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ  Надя Симеонова Станкова  Старши експерт общинска собственост   Вижте ТУК:
64 44 – 21.09.2021 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Анелия Арахангелова Илкова-Асенова Ст. Експерт общинска собственост   Вижте ТУК:
65 01 – 26.01.2022 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Юлиян Илиев Йорданов  Кметски наместник   Вижте ТУК:
66 02 - 04.04.2022 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Александра Николаева Русимова   Финансов контрольор   Вижте ТУК:
67 37 -28.06.2022 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Александра Ивайлова Петрова Младши експерт - проекти Виже ТУК:
68 37 - 28.06.2022 Декларация по чл.35, ал.1, т.1 Александра Ивайлова Петрова Младши експерт - проекти Вижте ТУК:
69 38 - 12.07.2022 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Силвия Любомирова Виденова Финансов контрольор   Вижте ТУК:
70 39-27.07.2022 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Крум Милушев Крумов Строителен контрол   Вижте ТУК:
71 41-20.10.2022 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Цветомира Николаева Сергиева Директор на Дирекция „Административно обслужване и финансово-стопански дейности“   Вижте ТУК:
72 42-30.11.2022 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Александър Димитров Костадинов Специалист Вижте ТУК:
73 02-24.02.2023 Декларация по чл.35, ал.1, т.2 част II- ИНТЕРЕСИ Валентина Георгиева Георгиева Специалист Вижте ТУК:
74 04-26.04.2023 Декларация по чл.35,ал.1, т.2 част II - ИНТЕРЕСИ Ангелина Симеонова Борисова Счетоводител Вижте ТУК:
75 40–04.10.2023 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Габриела Мартинова Владимирова Специалист Виж ТУК:
76 41–05.10.2023 Декларация по чл.35, ал.1, т.2  част II - ИНТЕРЕСИ Петя Ангелова Петрова Младши експерт Виж ТУК: