Регистър на издадените „Карти за паркиране”

 Регистър на "Издадените Карти за паркиране” от Община Годеч,
във връзка с чл. 99а от Закона за движение по пътищата  

Сериен номер

Срок на валидност

Притежател

Статус

Забележка

1

безсрочна

Георги Бордовски

Невалидна

починал - -  04.2014

2

безсрочна

Димитър Василев

Невалидна

преиздадена

3

безсрочна

Никифор Йорданов

Невалидна

починал - -  08.2015

4

безсрочна

Асен Асенов

ВАЛИДНА

 

5

безсрочна

Матей Кръстев

Невалидна

починал - -  12.2016

6

безсрочна

Димитър Иванов

Невалидна

преиздадена

7

безсрочна

Красимира Александрова

Невалидна

преиздадена

8

безсрочна

Пламен Димитров

Невалидна

преиздадена

9

1.6.2018

Александър Станимиров

Невалидна

преиздадена

10

30.8.2016

Николай Власакиев

Невалидна

преиздадена

11

безсрочна

Емил Ангелов

ВАЛИДНА

 

12

безсрочна

Иван Бауренски

Невалидна

преиздадена

13

1.7.2016

Анжела Пламенова

Невалидна

преиздадена

14

безсрочна

Павлина Игнатова

ВАЛИДНА

 

15

безсрочна

Игнатка Йорданова

ВАЛИДНА

 

16

11.9.2017

Захари Захариев

Невалидна

починал - -  03.2017

17

1.7.2018

Дафинка Илиева

Невалидна

преиздадена

18

1.5.2019

Анжела Пламенова

Невалидна

Изтекъл срок

19

31.8.2019

Николай Власакиев

Невалидна

Изтекъл срок

20

31.8.2019

Димитър Василев

Невалидна

преиздадена

21

28.2.2020

Ицко Истатков

Невалидна

преиздадена

22

28.2.2020

Димитър Иванов

Невалидна

Изтекъл срок

23

30.4.2020

Стефка Костадинова

Невалидна

преиздадена

24

30.4.2020

Васил Петров

Невалидна

преиздадена

25

30.4.2020

Иван Бауренски

Невалидна

преиздадена

26

30.10.2020

Сребра Заркова

Невалидна

 преиздадена

27

30.10.2020

Красимира Александрова

Невалидна

 преиздадена

28

30.10.2020

Пламен Димитров

Невалидна

 Изтекъл срок

29

28.2.2021

Кирил Христов

Невалидна

Изтекъл срок 

30

28.2.2021

Радко Николов

Невалидна

починал - -  07.2018

31

1.5.2021

Александър Станимиров

Невалидна

 Изтекъл срок

32

1.9.2021

Весела Зафирова

Невалидна

 преиздадена

33

31.12.2021

Дафинка Илиева

Невалидна

 Изтекъл срок

34

30.5.2019

Бойка Веселинова

Невалидна

преиздадена

35

30.05.2022

Бойка Веселинова

Невалидна

починала --  11.2020

36

31.05.2022

Цветан Тодоров

Невалидна

преиздадена

37

01.03.2021

Цветан Стефанов

Невалидна

преиздадена

38

01.11.2022

Стоян Христов

Невалидна

починал - -  10.2021

39

21.01.2023

Владимир Кръстев

Невалидна

починал - -  .2021

40

30.12.2021

Валентин Илиев

Невалидна

преиздадена

41

 

АНУЛИРАНА

АНУЛИРАНА

АНУЛИРАНА

42

30.03.2023

Ицко Истатков

Невалидна

преиздадена

43

30.04.2023

Иван Бауренски

Невалидна

починал - -  07.2020

44

31.08.2023

Стефка Костадинова

Невалидна

Изтекъл срок

45

31.08.2023

Цветан Александров

Невалидна

Изтекъл срок

46

15.03.2023

Иванка Димитрова

Невалидна

 Изтекъл срок

47

30.09.2023

Бойка Борисова

Невалидна

Изтекъл срок

48

30.11.2023

Сребра Заркова

Невалидна

починала  -  07.2021

49

31.12.2023

Марин Маринов

Невалидна

преиздадена

50

31.12.2023

Красимира Александрова

Невалидна

Изтекъл срок

51

31.01.2023

Снежана Миланова

Невалидна

Изтекъл срок

52

01.03.2024

Александър Василев

Невалидна

починал - -  11.2021

53

31.12.2021

Цветан Стефанов

Невалидна

преиздадена

54

15.04.2024

Димитър Василев

Невалидна

Изтекъл срок

55

15.06.2024

Иван Александров

ВАЛИДНА

 

56

01.04.2023

Иван Тодоров

Невалидна

АНУЛИРАНА

57

30.08.2024

Весела Зафирова

Невалидна

починала  -  09.2021

58

10.09.2024

Тодор Тошев

ВАЛИДНА

 

59

31.05.2024

Цветан Стефанов

ВАЛИДНА

 

60

15.04.2023

Иван Тодоров

Невалидна

преиздадена

61

31.03.2025

Валентин Илиев

ВАЛИДНА

 

62

30.05.2025

Димитър Иванов

ВАЛИДНА

 

63

31.05.2025

Цветан Тодоров

ВАЛИДНА

 

64

30.06.2025

Александър Станимиров

ВАЛИДНА

 

65

31.08.2025

Николай Станимиров

Невалидна

починал  -  02.2023

66

30.09.2023

Пламен Христов

Невалидна

преиздадена

67

28.02.2026

Марияна Петрова

ВАЛИДНА

 

68

30.04.2026

Ицко Истатков

ВАЛИДНА

 

69

30.04.2026

Валентин Младенов

ВАЛИДНА

 

70

30.04.2026

Иван Тодоров

ВАЛИДНА

 

71

30.06.2026

Виолета Йорданова

ВАЛИДНА

 

72

01.07.2026

Иван Костадинов

ВАЛИДНА

 

73

28.02.2025

Нели Станкова

ВАЛИДНА

 

74

31.08.2026

Младен Иванов

ВАЛИДНА

 

75

31.01.2025

Трайчо Трайков

ВАЛИДНА

 

76

30.09.2026

Огнян Иванов

ВАЛИДНА

 

77

01.11.2026

Росица Петрова

Невалидна

Изгубена-26.03.2024г.

78

01.11.2026

Иванка Димитрова

ВАЛИДНА

 

79

30.06.2026

Георги Борисов

ВАЛИДНА

 

80

10.01.2027

Пламен Христов

ВАЛИДНА

 

81

15.11.2025

Димитър Димитров

ВАЛИДНА

 

82

30.01.2027

Димитър Димитров

ВАЛИДНА

 

83

31.01.2027

Васил Петров

ВАЛИДНА

 

84

31.01.2027

Марин Маринов

ВАЛИДНА

 

85

31.12.2026

Георги Димитров

ВАЛИДНА

 

86

20.03.2027

Иван Динчов

ВАЛИДНА

 

87

31.03.2027

Иван Иванов

ВАЛИДНА

 

88

31.03.2027

Лидия Илиева

ВАЛИДНА

 

89

01.05.2027

Николай Колев

ВАЛИДНА

 

90

01.05.2027

Димитър Рангелов

ВАЛИДНА

 
 91 01.05.2027  Павлинка Милушева 

ВАЛИДНА