Сериен номер

Срок на валидност

Притежател

Статус

Забележка

1

безсрочна

Георги Бордовски

Невалидна

починал - -  04.2014

2

безсрочна

Димитър Василев

Невалидна

преиздадена

3

безсрочна

Никифор Йорданов

Невалидна

починал - -  08.2015

5

безсрочна

Матей Кръстев

Невалидна

починал - -  12.2016

6

безсрочна

Димитър Иванов

Невалидна

преиздадена

7

безсрочна

Красимира Александрова

Невалидна

преиздадена

8

безсрочна

Пламен Димитров

Невалидна

преиздадена

9

1.6.2018

Александър Станимиров

Невалидна

преиздадена

10

30.8.2016

Николай Власакиев

Невалидна

преиздадена

12

безсрочна

Иван Бауренски

Невалидна

преиздадена

13

1.7.2016

Анжела Пламенова

Невалидна

преиздадена

16

11.9.2017

Захари Захариев

Невалидна

починал - -  03.2017

17

1.7.2018

Дафинка Илиева

Невалидна

преиздадена

18

1.5.2019

Анжела Пламенова

Невалидна

Изтекъл срок

19

31.8.2019

Николай Власакиев

Невалидна

Изтекъл срок

20

31.8.2019

Димитър Василев

Невалидна

преиздадена

21

28.2.2020

Ицко Истатков

Невалидна

преиздадена

22

28.2.2020

Димитър Иванов

Невалидна

Изтекъл срок

23

30.4.2020

Стефка Костадинова

Невалидна

преиздадена

24

30.4.2020

Васил Петров

Невалидна

Изтекъл срок

25

30.4.2020

Иван Бауренски

Невалидна

преиздадена

26

30.10.2020

Сребра Заркова

Невалидна

преиздадена

27

30.10.2020

Красимира Александрова

Невалидна

преиздадена

28

30.10.2020

Пламен Димитров

Невалидна

Изтекъл срок

29

28.2.2021

Кирил Христов

Невалидна

Изтекъл срок

30

28.2.2021

Радко Николов

Невалидна

починал - -  07.2018

31

1.5.2021

Александър Станимиров

Невалидна

Изтекъл срок

32

1.9.2021

Весела Зафирова

Невалидна

преиздадена

33

31.12.2021

Дафинка Илиева

Невалидна

Изтекъл срок

34

30.5.2019

Бойка Веселинова

Невалидна

преиздадена

35

30.05.2022

Бойка Веселинова

Невалидна

починала --  11.2020

36

31.05.2022

Цветан Тодоров

Невалидна

преиздадена

37

01.03.2021

Цветан Стефанов

Невалидна

преиздадена

38

01.11.2022

Стоян Христов

Невалидна

починал - -  10.2021

39

21.01.2023

Владимир Кръстев

Невалидна

починал - -  .2021

40

30.12.2021

Валентин Илиев

Невалидна

Изтекъл срок

41

АНУЛИРАНА

АНУЛИРАНА

АНУЛИРАНА

42 30.03.2023 Ицко Истатков Невалидна преиздадена

43

30.04.2023

Иван Бауренски

Невалидна

починал - -  07.2020

46 15.03,2023 Иванка Димитрова Невалидна Изтекъл срок

48

30.11.2023

Сребра Заркова

Невалидна

починала -  07.2021

51

31.01.2023

Снежана Миланова

Невалидна

Изтекъл срок

52

01.03.2024

Александър Василев

Невалидна

починал - -  11.2021

53

31.12.2021

Цветан Стефанов

Невалидна

Изтекъл срок

56

01.04.2023

Иван Тодоров

Невалидна

АНУЛИРАНА

57

30.08.2024

Весела Зафирова

Невалидна

починала -  09.2021

60 15.04.2023 Иван Ъодоров Невалидна преиздадена
65 31.08.2025 Николай Станимиров Невалидна починал