Обява - Дезакаризация - есен - 2023 г. -- 07092023

В Н И М А Н И Е !!!

      Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.
На 07 септември 2023 г. – четвъртък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:

- Централен градски парк и междублоково пространство;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Тревни площи зад сградата на Община Годеч;
- Площадка за игра до хранителен магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра до сградата на В и К в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Слънчев бряг”, в гр. Годеч;
- Детска площадка в кв. ,,Цикура”, в гр. Годеч;
- Площадка за игра - кметство на с. Шума.
Карантинен срок: 24 часа.
Препарат за обработка на тревните площи: ,,ЕСЦИМЕТРИН”.
Антидот: ,,Симптоматично”.
=============================