Заповед РД-506 - във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на областния управител на Софийска област - относно заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч - 22122023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № РД-506
гр. Годеч, 22.12.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с писмо изх. №08-00-45 от 21.12.2023 г. на г-н Юлиян Леков-областен управител на Софийска област, регистрирано в деловодната система на Община Годеч с вх. №06.00-177 от 21.12.2023 г., относно предстоящите коледни и новогодишни празници,

НАРЕЖДАМ:

I. В заведенията за хранене и развлечение, извършващи дейност на територията на община Годеч да се спазва работното време и да не се допуска използването на оръжие, включително и с увеселителна цел, както и използването на пиротехнически изделия в закрити помещения.

II. Настоящата заповед да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и да се предостави на управителите на заведенията за хранене и развлечение.

III. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Тодорова-директор на дирекция СДОКМДТ в Община Годеч.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на главен инспектор Здравко Йотов-Началник на РУ на МВР-гр. Костинброд.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================