П О К А Н А
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

    Oрганизира обществени обсъждания-дискусия за представяне и обсъждане на разработвания модел за гражданско участие в рамките на изпълнение на дейност 2: „Изготвяне на модел за гражданското участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки“ по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и монит   оринг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч“ по ОП „Добро управление“.
Тема на срещите: Обсъждане на разработения модел за гражданско участие
Обществените обсъждания-дискусии ще се проведат:
 в гр. Берковица:
дата: 19.08.2019 г., час 10:00 часа; място: детски център „Камбанка“, пл. „Йордан Радичков“ № 1;

 в гр. Годеч:
дата: 20.08.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
===============================================================