ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Днес 26/02/2020 МИГ "Берковица и Годеч" обявяват  прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.365 мярка 4.2 ипроцедура BG06RDNP001-19.364 мярка  8.6.

Обява за прием по мярка 19.2-4.2
Обява за прием по мярка 19.2-8.6

========================================