ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

За вас безработни лица
Агенция по заетостта
 Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

    Уведомява безработните лица от общините Годеч и Своге, че към м. Февруари 2020 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството, по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
Вижте ТУК:

====================================