Уважаеми съграждани,

      Моля да отделите от Вашето време в подкрепа на проучването относно разработваната нова Стратегия за ВОМР на МИГ-Берковица и Годеч, което цели да проучи нагласите, потенциала и възможностите за развитие на социално предприемачество и социалната икономика на територията на общини Берковица, Годеч и Драгоман.

Линк към анкетата -- ТУК:  
или копирайте следния адрес във Вашия браузер. сиhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFEqXEd_VXyQR07C3yP8D1M9Oyx42XxFrPQ78qSYS7duQk2Q/viewform?usp=sf_link

===================================================