ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

      Във връзка с обявеното извънредно положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., въведените противоепидемични мерки от Министерството на здравеопазването и предложение на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на COVID-19 от 18.03.2020 г., Община Годеч въвежда промяна в маршрутното разписание по автобусна линия Годеч-София на превозвача ЕТ „ДИАС-ИВО СОТИРОВ”, считано от 21.03.2020 г. /събота/ както следва:
                    Ежедневно маршрутно разписание по автобусна линия Годеч - София

Час на тръгване от АГ Годеч               Час на тръгване от АГ „Север                      
5:45                                        10:00
14:00                                      17:00
18:10                                        19:30

 Маршрутните разписания за селата на територията на община Годеч  остават непроменени.

От общинска администрация – Годеч
==============================================================

Заповед РД-01-124/13.03.2020
Заповед РД-01-129/16.03.2020
Заповед РД-01-130/17.03.2020
Заповед РД-01-131/17.03.2020  --  допълва част I от Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., като се създава нова т. 9 със следния текст:   Не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.“ 
    Всички стопански субекти  продължават работата си при спазване на ограниченията и изискванията предвидени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020г.

=======================================


О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 90
гр. Годеч, 17.03.2020 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето и във връзка със създалата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб
Н А Р Е Ж Д А М:                                                                 
I.    Преустановява се провеждането на общи събрания в жилищни сгради в режим на етажна собственост до второ нареждане.
II.    Живущите в сгради в режим на етажна собственост ежедневно да почистват и дезинфекцират общите части на сградата.
       Срокът и обхватът на мерките по точка I  и II може да бъде променен с нова Заповед в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната или общината.
       Възлагам упражняването на контрол върху изпълнението на настоящата Заповед на г-жа Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.
       Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и всички сгради в режим на етажна собственост.

                          Радослав Василев Асенов    /П/
                          Кмет на Община Годеч

======================================================================

     В условията на обявеното извънредно положение, ДБТ Своге ви информира, че за периода до 14.04.2020 г. ще предоставя следните услуги:
- За клиенти с определено по график посещение в периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. – регистрацията ще бъде продължена без да бъде осъществено посещение в Бюрото по труда. Следваща среща – след 14.04.2020 г.
- При започване на работа –   ........

Вижте ТУК:

=========================================================

 О Б Щ И Н А     Г О Д Е Ч
__________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 89
гр. Годеч, 17.03.2020 г.

     На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването поради  усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб,
 НАРЕЖДАМ:
І.   Персоналът на „Домашен социален патронаж” да засили противоепидемичните мерки в работните помещения, като спазва засилена лична хигиена, редовно извършва дезинфекция на всички помещения, редовно извършва проветряване на помещенията.
ІІ.    Да не се допускат външни лица в помещенията на „Домашен социален патронаж”.
III.  При извършване на доставка до адресите на потребителите, разносвачите на храна задължително да използват предпазни средства (ръкавици и предпазни маски).
 IV.  Раздаването на храна на потребителите от услугата „Топъл обяд” да се извършва при засилени противоепидемични мерки по определен график, който не допуска струпването на хора при получаването на храната.
V.    За храната да не се използват лични съдове на потребителите, а същата да се раздава в съдове за еднократна употреба.
VI.   Заповедта да бъде сведена до знанието на служителите за изпълнение.
 VII.  Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Тодорова – директор на дирекция СДОКМДТ.
VIII.  Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и пред помещенията на „Домашен социален патронаж”.

                 РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
                 КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Подкатегории