ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

С Ъ О Б Щ Е Н И Е !

           Уважаеми съграждани,
това е бланката на декларация, която трябва да попълните при пътуване по неотложни причини. В точка 1 от декларацията изписвате адреса, на който реално живеете (ако е различен от постоянния или настоящия ви адрес).
При попълнена такава декларация не ви е необходимо удостоверение за постоянен или настоящ адрес.
ДЕКЛАРАЦИЯ - изтеглете от ТУК:

       При невъзможност да използвате приложената декларация, бланка от нея може да получите от дежурните по общински съвет за сигурност, в сградата на общинска администрация.

Телефон на дежурния - 0888 803603;     07292 2264
=========================================

Заповед РД-01-145/22.03.2020 на Министъра на здравеопазването - относно транзитно преминаване през териториятя на Република България, на граждани на Турция и Република Северна Македония

Вижте ТУК:
===================================

Заповед РД-01-144/22.03.2020 на Министъра на здравеопазването - относно обслужване в обектите за бързо хранене и магазините на територията на бензиностанциите.

Вижте ТУК:

===================================== 

О Б Щ И Н А     Г О  Д Е Ч
__________________________________________________________________
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
З А П О В Е Д  № 99
гр. Годеч, 20.03.2020 г.

         На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.1 от Закона за здравето, във връзка със заповед № РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и  усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение,
 НАРЕЖДАМ:
 I.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Годеч, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г.:
          1. Преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.
           2. Забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителните магазини и аптеките на територията на община Годеч, във времето от 8.30 до 10.30 часа всеки ден.
 II.   Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
 III.  Мерките са в сила до изричната им отмяна.
         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

                       РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
                      КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===================================================================

.

       Заповед РД-01-143/20.03.2020 на Министъра на здравеопазването, за въвеждане на нови противоепидемични мерки на териториятя на Република България, считано от 00,00 часа на 21.03.2020 година.

ВИЖТЕ ТУК:

===========================================

тел.    0 8 9 3    0 2 1   0  1 0    

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И  Е

ОБЩИНА ГОДЕЧ открива гореща телефонна линия за подаване на сигнали, относно:

-    Нуждаещи се възрастни хора без близки, попадащи извън обхвата на ползвателите на услуги „Домашен социален патронаж” и „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”.

-   Лица, които не спазват въведените противоепидемични мерки със Заповеди на Министъра на здравеопазването, Кмета на Община Годеч както и предписанията на РЗИ и други институции.

тел.     0 8 9 3    0 2 1   0  1 0   

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
============================================================

Подкатегории